16062024

Back Eşti aici:Home Articole Reputatie si Incredere Variabilele reputaţiei corporatiste

Variabilele reputaţiei corporatiste - Implicaţii pentru practicianul de relaţii publice

Index articole

 

Implicaţii pentru practicianul de relaţii publice

Dacă se vor concentra pe managementul reputaţiei, comunicatorii vor putea fi de folos organizaţiei, creând relaţii, încredere şi generând profituri, în acelaşi timp devenind ei înşişi mai capabili şi mai importanţi în cadrul organizaţiei. Urmărind această perspectivă, iată câteva recomandări:

1)    Profesia de relaţii publice ar trebui să perceapă managementul reputaţiei ca proces strategic, cu rezultate măsurabile care diferenţiază organizaţia de competitorii săi. Comunicarea de criză şi CSR-ul ar trebui văzute ca tactici incluse în programul general care vizează reputaţia şi ar trebui să se înţeleagă faptul că acestea sunt doar tactici, nu un  program de reputaţie.
2)    Folosiţi managementul reputaţiei pentru a crea anumite aşteptări din partea stakeholderilor. Comunicatorii trebuie apoi să se asigure că organizaţia va răspunde acestor aşteptări.
3)    În timp ce stima este importantă pentru reputaţie, scopul principal al reputaţiei nu este "ca organizaţia să fie plăcută de ceilalţi", ci să o diferenţieze de competitori. Cele mai reputate companii sunt de obicei şi cele mai plăcute, dar profesioniştii ar trebui să se concentreze pe diferenţiere şi rezultate financiare.
4)    Deja nu mai este suficient să dezvoltaţi mesaje care să îmbunătăţească reputaţia organizaţiei: comunicatorii trebuie să se asigure că organizaţia este şi se comportă conform reputaţiei sale. În timp ce o companie poate încerca, prin intemediul programelor de comunicare, să-şi creeze o imagine şi nişte valori mai bune decât în realitate, adevărata faţă a companiei se va reflecta în comportamentul faţă de angajaţi şi stakeholderii externi. Managementul reputaţiei ar trebui să susţină valorile de bază ale organizaţiei şi să se asigure că ele se reflectă şi în comportamentul acesteia faţă de angajaţii săi şi faţă de stakeholderii externi.
5)    Comunicatorii ar trebui să înţeleagă că puterea pe care brandul o oferă în lupta lor pentru îmbunătăţirea reputaţiei organizaţionale, şi este cu atât mai important ca ei să înţeleagă brandul corporativ. Un bun brand corporativ, după cum a indicat chiar această lucrare, ajută la identificarea competenţelor, bunurilor, valorilor şi caracteristicilor de bază ale companiei. Să ai un brand bun nu este numai o premisă pentru o bună reputaţie, ci şi o componentă esenţială a managementului reputaţiei.
6)    Angajaţii sunt cei mai importanţi stakeholderi ai unei organizaţii – comunicatorii trebuie să acorde importanţă angajaţilor aşa cum acordă importanţă publicurilor externe. După cum notează Harold Burson (2008), angajaţii reprezintă sursa primară pentru stakeholderii externi din punctul de vedere al reputaţiei. Firmele de relaţii publice ar trebui să integreze activităţile de schimbare organizaţională în cadrul activităţilor de construire a reputaţiei.
7)    Pe piaţa actuală, noile media devin esenţiale pentru construirea şi menţinerea reputaţiei. O organizaţie nu numai că trebuie să fie conştientă de ceea ce se spune despre ea şi să fie în stare să răspundă criticilor în mod eficient, ci să şi vrea să îşi asume o nouă perspectivă asupra ideii de parteneriat, cooperare şi dialog cu stakeholderii – perspectivă impusă de noile media.
8)    Reputaţia precede încrederea. Atunci când managementul reputaţiei este bun, se construieşte încredere: comunicatorul trebuie să înţeleagă acest lucru şi să pună accentul pe încredere şi pe comportamentele anterioare care vizau încrederea. În timp ce CSR-ul şi comunicarea de criză fac parte din  procesul de management al reputaţiei, ele nu reprezintă procesul în sine. Ele ajută la construirea încrederii – trebuie percepute ca tactici şi nu ca mijloace prin care se poate obţine reputaţia.

9)    Cercetările privind reputaţia ar trebui să se concentreze pe percepţiile pe care fiecare grup de stakeholderi îşl are faţă de organizaţie comparativ cu concurenţa. Măsurându-se preferinţele vs competitori, cercetările pot determina intenţiile stakeholderilor de a sprijini, achiziţiona, investi etc. Compania preferată din fiecare domeniu competitiv ar fi cea mai de încredere.

Parteneri

   BT Logo Aliniat Central               logo SMP