02032024

Back Eşti aici:Home News Comunicate de presa O zi dedicată responsabilităţii sociale franco – române, la Bucureşti

O zi dedicată responsabilităţii sociale franco – române, la Bucureşti

Pin It
Organizațiile partenere PARADA, Ateliere Fără Frontiere România şi Samusocial din România, în parteneriat cu Ambasada Franței în România şi CCIFER, cu sprijinul Fondului Social European, au organizat marţi, 6 octombrie, primul seminar de “Responsabilitate socială franco-română în noua Europă”.

La eveniment au fost prezenţi 120 de participanţi, dintre care reprezentanţi ai companiilor din sectorul public şi privat, ai organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţi ai Ambasadei Franţei în România şi ai CCIFER, ai AMPOSDRU FSE Uniunea Europeană, precum şi reprezentanţi din presa scrisă.

Cuvântul de deschidere a seminarului a fost ţinut de Excelenţa Sa Ambasadorul Franţei în România, Domnul Henri Paul care a subliniat că: ”Este foarte importantă implicarea companiilor franceze nu numai în spectrul economic, dar şi în cel de responsabilitate socială, integrând astfel mizele unei dezvoltări durabile solidară încă şi mai necesară în contextul de criză pe care îl cunoaştem. Aceasta ar trebui să devină o preocupare a tuturor companiilor în România şi a societăţii româneşti.„

Reprezentanţii companiilor de filieră franceză şi nu numai, au participat la prezentarea câtorva exemple de bune practici ale organizaţiilor PARADA, Ateliere fără Frontiere România şi Samusocial din România, care au implementat, cu ajutorul partenerilor lor, proiecte durabile de responsabilitate socială.

Prezentarea proiectului Fundaţiei PARADA a fost susţinută de Directorul de Relaţii Externe al Enel România, Dl. Paolo Chighine. Alături de Ateliere Fără Frontiere România a stat partenerul său ApaNova Bucureşti, reprezentat prin Dna. Isabelle Scuiler, Responsabil Dezvoltare Durabilă, şi compania ECOTIC prin Dl. Preşedinte Valentin Negoiţă, iar Samusocial din România a fost susţinut de Dna. Mihaela Hancia, Consilier Superior în cadrul AMPOSDRU. Fiecare dintre partenerii proiectelor a vorbit despre susţinerea pe care o oferă fiecărui proiect în parte şi de importanţa acestuia pentru publicul ţintă şi societatea civilă.

În cadrul seminarului au fost organizate două mese rotunde la care au participat nu mai puţin de 52 de reprezentanţi ai companiilor private şi ai ONGurilor. Concluziile discuţiilor au punctat nevoile pe care le au companiile pentru a pune în practică strategii coerente şi pertinente de responsabilitate socială si soluţii pentru ca organizaţiile să deruleze programe de responsabilitate socială mai pertinente şi realiste.
Concluziile detaliate sunt disponibile pe site-urile web ale celor trei organizatori: www.samusocial.ro, www.paradaromania.ro, www.atelierefarafrontiere.ro

Seminarul s-a încheiat cu prezentarea filmului PA-RA-DA, urmat de ceremonia de premiere Assoclic, prin care asociaţiile laureate au fost dotate cu 156 de computere şi 14 imprimante recondiţionate în cadrul Atelierului de Inserţiune Socio-Profesională din Bucureşti AFF pentru a realiza proiecte de acces la educaţie, formare şi integrare a persoanelor defavorizate şi un cocktail oferit de Ambasada Franţei tuturor participanţilor.

Franco Aloisio, preşedinte Fundaţia PARADA, membru al consiliului director al organizaţiilor Ateliere Fără Frontiere şi Samusocial din România: “Importanta participare şi implicare a societăţilor precum BRD, Apa Nova, ECOTIC, GDF Suez şi multe altele la acest seminar au demonstrat interesul pe care îl arată companiile faţă de mediu şi angajamentul lor pentru ca împreună cu ceilalţi actori ai dezvoltării să alimenteze reflecţia în ce priveşte acţiunile de întreprins pentru o dezvoltare mai justă, care să-i integreze chiar şi pe cei mai defavorizaţi.”

Despre Fundaţia Parada
Fundaţia PARADA este o organizaţie română neguvernamentală, apolitică, nonprofit, al cărei scop statutar îl reprezintă sprijinirea copiilor, tinerilor şi familiilor fără adăpost, prin intermediul unor servicii integrate de asistenţă socială, educativ-formative şi de integrare socio-profesională, în acord cu Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului. Fundaţia PARADA este membră a FONPC - Federaţia ONG-urilor pentru protecţia copilului, precum şi a Reţelei Romanian Harm Reduction Network.
Trupa de circ PARADA este formată din copii şi tineri în situaţii dificile de viaţă, integraţi într-unul dintre serviciile Fundaţiei. Ei reprezintă Fundaţia PARADA atât în spectacole de caritate, în spitale, centre de plasament, şcoli sau case de bătrâni cât şi la importante manifestări culturale naţionale şi internaţionale.
Despre Ateliere Fără Frontiere România

Despre ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE
ATELIERE FĂRĂ FRONTIERE este o asociație română non profit a cărei misiune este incluziunea socioprofesională a persoanelor în mare dificultate printr-o activitate economică şi solidară: reciclarea şi recondiționarea calculatoarelor colectate de la companii şi instituții responsabile social. Prin atelierul de inserțiune, asociația Ateliere Fără Frontiere propune un dispozitiv inovant de inserțiune socioprofesională pentru combaterea excluziunii şi un demers integrat de dezvoltare durabilă.

Despre Samusocial
Samusocial din România este singura organizaţie din Bucureşti care furnizează servicii de asistenţă socială, psihologică şi medicală persoanelor adulte fără adăpost, printr-un Centru de informare, orientare şi consiliere socială şi psihologică. Pentru a completa activitatea centrului, a fost dezvoltată şi o activitate de ieşire în întâmpinarea persoanelor adulte fără adăpost prin 4 echipe mobile răspunzând astfel unei nevoi complementare de asistenţă - permanentă prin centrul fix şi de urgenţă prin echipele mobile.

Pin It

Parteneri

   BT Logo Aliniat Central               logo SMP