Colaborarea online -din ce în ce mai importantă pentru managementul reputaţiei

stakeholderiColaborarea online, în special cea cu comunităţile online, este din ce în ce mai importantă pentru reputaţia companiilor şi managementul brandului, conform unui nou studiu realizat de  Economist Intelligence Unit şi finanţat de gigantul telecomunicaţiilor, Verizon.

Studiul, Legături periculoase: cum învaţă companiile să lucreze cu noii lor stakeholderi, a vizat directorii executivi din întreaga lume din prisma părerilor acestora despre impactul stakeholderilor netradiţionali asupra reputaţiei companiilor. Majoritatea (78%) dintre respondenţi declară că interacţiunea cu organizaţiile neguvernamentale sau grupurile de cetăţeni este importantă pentru afacerea lor, în timp ce 33% văd comunităţile online ca fiind cea mai importantă categorie de „stakeholderi netradiţionali” din ultimii cinci ani.

Conform spuselor lui Kerry Bailey, director de marketing al Verizon Business: "Comunităţile online, favorizate de instrumentele social media, au un efect de transformare asupra modului în care companiile comunică, permiţând stakehonderilor să aibă acces la multiple puncte de informare. Studiul arată faptul că firmele încep acum să înţeleagă importanţa acestor noi comunităţi şi influenţa lor asupra succesului companiilor, dar mai e încă un drum lung de parcurs până la stabilirea unui mediu echilibrat în care stakeholderii online pot să se implice complet în comunicarea corporativă.”

Noul studiu EIU relevă faptul că o colaborare cu aceşti noi stakeholderi continuă să fie doar rar avută în vedere de board-ul de directori ai companiei, limitând posibile rezultate pozitive. Acest lucru poate fi cauzat de riscurile percepute: 43% din respondenţi văd deteriorarea reputaţiei ca fiind un risc posibil în abordarea comunităţilor online, în timp ce 38% declară acelaşi lucru despre ONG-uri şi grupuri civice.

O altă preocupare vizează controlul fluxului de informaţii, în special prevenirea dezvăluirii de informaţii confidenţiale sau incorecte şi protejarea proprietăţii intelectuale. Cu toate acestea însă, 42% din respondenţii studiului sunt de acord că reţelele sociale online devin mijloace eficace de comunicare cu noile grupuri de stakeholderi.

Bailey a adăugat: "Cunoaştem faptul că eficacitatea colaborării este mai mare atunci când este folosită pentru atingerea obiectivelor de afaceri şi acest lucru se aplică în egală măsură şi atunci când se abordează deopotrivă stakeholderii tradiţionali şi netradiţionali. În final, totul se reduce la construirea încrederii, facilitată de ecosistemele în care înţelepciunea şi cunoştinţele pot supravieţui şi prospera. Acolo unde instrumentele susţinute prin IP sunt bine folosite şi organizaţia asigură implicarea tuturor stakeholderilor în atingerea obiectivelor comerciale, se poate asigura cu adevărat un impact pozitiv asupra activităţii.


Sursa Holmes Report. Traducere Casa de Traduceri. Adaptare: Andreea Clair In original Online Collaboration Increasingly Important to Reputation Management